Vechtscheiding

Een vechtscheiding, ook wel een conflictscheiding genoemd, is een echtscheiding waarbij de partners met ruzie uit elkaar gaan. Deze ruzie kan ontstaan over de kinderen, het vermogen, woonruimte of als één van de partners dwarsligt bij het aanvragen van de echtscheiding. In de praktijk betekent een vechtscheiding dat deze soms heel lang kan duren. Dit is natuurlijk erg vervelend en zorgt voor veel onnodige stress in een toch al zeer nare periode. Het is dan ook erg belangrijk om een vechtscheiding te voorkomen. Zo kunt u bij een geschil aan echtscheidingsmediation doen of een echtscheidingsadvocaat inschakelen. In beide gevallen zal er geprobeerd worden om de zaak te de escaleren en proberen om er samen op een positieve manier de scheiding te regelen. De mediator of advocaat zal de scheiding naar tevredenheid van beide partners proberen te laten verlopen.

Redenen van een vechtscheiding

Er zijn een aantal veel voorkomende redenen van een vechtscheiding. Geschillen kunnen ontstaan over de kinderen, het niet nakomen van verplichtingen jegens het kind of (ex)partner, het zwartmaken van elkaar, het niet betalen van alimentatie, elkaar het zo juridisch moeilijk mogelijk maken en bijvoorbeeld er samen niet uitkomen wie er in de woning blijft wonen. Het is dan ook zaak als u denkt dat uw (ex)partner u tegenwerkt om tijdig een echtscheidingsadvocaat in te schakelen.

Vechtscheiding advocaat

Bij vechtscheidingen is het erg belangrijk dat u een deskundige vechtscheiding advocaat in de arm neemt. De advocaat zal u vertegenwoordigen en de zaken voor u regelen. In samenspraak met de advocaat van uw partner, is het vaak makkelijker om afspraken te maken en te zorgen dat deze afspraken nagekomen worden. De advocaat kan u daarnaast adviseren over de beste manier om de echtscheiding en bijkomende juridische zaken in goede banen te leiden.