Alimentatie

In Nederland geldt er een alimentatieplicht. Dit houdt in dat u ook al is het huwelijk ontbonden, jullie nog steeds financieel verantwoordelijk zijn voor elkaar. Deze onderhoudsplicht geldt tussen de partners en als er kinderen bij uw echtscheiding zijn betrokken. Partneralimentatie is logischerwijs tussen de partners en kinderalimentatie is een verdeling van de kosten die gemaakt dienen te worden voor de opvoeding. Het betalen van de alimentatie wordt berekend aan de hand van een rekenformule, de zogenaamde Tremanormen. De duur van de alimentatie is sterk afhankelijk van jullie situatie en kent dus geen vast stramien. Alimentatiezaken kunnen zorgen voor geschillen tussen u en uw (ex)partner. Het is daarom verstandig om tijdig een mediator of echtscheidingsadvocaat in te schakelen om verdere escalatie te voorkomen. Tevens krijgt u direct een duidelijk overzicht van uw persoonlijke situatie.

Kinderalimentatie bij echtscheiding

Gaat u scheiden en heeft u kinderen onder de 21 jaar die niet financieel zelfstandig zijn? Dan dienen er afspraken gemaakt te worden over de kinderalimentatie. De alimentatieplicht geldt voor één van de niet verzorgende ouders. In de meeste gevallen zal het kind na de echtscheiding bij één van de ouders blijven wonen. Deze ouder is dan ook vaak de verantwoordelijke ouder over het kind. De opvoeding van kinderen brengt natuurlijk een hoop kosten met zich mee, waardoor de kinderalimentatie in het leven is geroepen om de kosten van de opvoeding evenredig te verdelen over de ouders. Het is aangeraden om afspraken over de kinderalimentatie op te nemen in het echtscheidingsconvenant. Zo weten jullie beide waar jullie aan toe zijn en kunnen er hier geen geschillen meer over ontstaan.

Partneralimentatie bij echtscheiding

Gaat u scheiden en heeft u niet genoeg inkomsten om te voorzien in uw levensonderhoud? Dan heeft u (ex)partner de plicht om bij te dragen aan de kosten van het levensonderhoud. Dit is geregeld in de partneralimentatie. Afspraken hierover kunnen in onderling overleg vastgelegd worden. Hierbij kunt u een mediator of echtscheidingsrecht advocaat inschakelen. Komt u er samen niet uit? Dan beslist de rechter over de hoogte van het bedrag. Aan partneralimentatie zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo vervallen de afspraken als de partner zelf genoeg geld verdient, hij of zij opnieuw trouwt, gaat samenwonen of als hij of zij een geregistreerd partnerschap aangaat.

Wanneer eindigt de partneralimentatie?

Als u huwelijk vóór 01-07-1994 is afgesloten, dan gelden de afspraken over partneralimentatie die u overeengekomen bent met uw (ex)partner of die zijn vastgesteld door de rechter. Voor huwelijken na deze datum gelden een aantal wettelijke termijnen. Maximaal 12 jaar met kinderen, maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen en die langer duurde dan 5 jaar en net zolang als het huwelijk duurde zonder kinderen korter dan 5 jaar.