Co-ouderschap

Na een scheiding worden er afspraken gemaakt over de kinderen. Vaak gebeurt dit door afspraken te maken over de zorgtaken, opvoedtaken en omgangsregelingen met de kinderen. Co-ouders kiezen vaak voor een verdeling van deze taken. Co-ouderschap is niet in de wet geregeld, waardoor ouders dit in samenspraak met elkaar moeten vastleggen. Afspraken over de co-ouderschap kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Bij een echtscheiding kunnen afspraken hierover worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Om een scheiding aan te vragen en een echtscheidingsconvenant op te stellen heeft u een echtscheidingsadvocaat nodig.

De beste manier om co-ouderschap overeen te komen

Het is belangrijk om als ouders goed samen te werken in het belang van het kind. De verdeling van de kosten dient evenredig te worden vastgesteld en spreek met elkaar af op welke manier jullie elkaar informeren over zaken die de kinderen betreft. Blijft het kind de ene week bij u of uw partner of alleen in de weekenden? Door hier eerlijk met elkaar over te praten, zult u merken dat u er zeker uitkomt met uw (ex)partner.

Advocaat of mediator nodig?

Heeft u een advocaat of echtscheidingsmediator nodig om afspraken te maken over co-ouderschap? Schroom dan niet om u te laten adviseren door een deskundige advocaat of mediator. Daarnaast kan het ook voorkomen dat u het co-ouderschap wilt aanpassen. Er gebeuren natuurlijk altijd dingen in het leven die invloed hebben op uw kinderen of de zorg en omgangsregeling met betrekking tot de kinderen. Probeer er dan samen met uw (ex)partner uit te komen. De overeengekomen afspraken kunnen worden opgenomen in een nieuw ouderschapsplan. Een echtscheidingsadvocaat of mediator kan u informeren over de mogelijkheden om het co-ouderschap aan te passen.