Ouderschapsplan

Bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen zijn betrokken, is een ouderschapsplan verplicht. Dit geldt voor een scheiding van tafel en bed, bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap of als jullie samen ouderlijk gezag hebben en willen scheiden. Het ouderschapsplan heeft als doel om tussen jullie beide afspraken te maken over de kinderen. Denk aan afspraken over de verzorging, opvoeding en kosten van de kinderen. Een ouderschapsplan is bij de wet verplicht bij geregistreerde partnerschappen en bij gehuwde.

Inhoud van het ouderschapsplan

In een ouderschapsplan dienen een aantal verplichte zaken worden opgenomen. Daarnaast kunnen jullie andere zaken opnemen, die niet verplicht zijn, maar waar jullie wel graag afspraken over maken. Hieronder treft u een aantal zaken die verplicht zijn in het ouderschapsplan en een aantal zaken welke ook in het ouderschapsplan opgemaakt kunnen worden:

  • Afspraken over zorg, opvoeding en omgangsregeling (verplicht)
  • Hoe u elkaar informeert over zaken die het kind betreft (verplicht)
  • Kosten van de opvoeding oftewel alimentatie (verplicht)
  • Zaken met betrekking tot de opvoeding, zoals regels, contact met familie, zakgeld, kosten van studie en overige keuzes met betrekking tot het kind (niet verplicht)

Het is in principe mogelijk om alle zaken op te nemen in een ouderschapsplan die voor jullie belangrijk zijn.

Zorg en omgangsregeling in een ouderschapsplan

De omgangsregeling en zorgregeling zijn verplichte zaken die dienen worden opgenomen in het ouderschapsplan. Als er één ouder is die het gezag heeft, is het voor de andere ouder belangrijk dat hij of zij een goede omgangsregeling heeft. Ook al is hij of zij niet verantwoordelijk voor het kind, heeft hij of zij natuurlijk wel het recht om het kind te blijven zien. Maak daarom altijd goede afspraken over de zorgregeling en omgangsregeling waar beide partijen akkoord mee zijn.

Het opstellen van een ouderschapsplan

Het is mogelijk om online een ouderschapsplan op te stellen. Hiervan vind je op verschillende websites voorbeeld documentatie over. Toch is het verstandig om voor het opstellen van een ouderschapsplan een echtscheidingsadvocaat in te schakelen voor advies. Zo bent u verzekerd dat de inhoud rechtsgeldig is en jullie beide belangen goed zijn vertegenwoordigd.

Een ouderschapsplan aanpassen

Het kan zomaar voorkomen dat jullie het ouderschapsplan willen aanpassen. Er gebeuren natuurlijk in het leven altijd zaken waar je geen rekening mee hebt gehouden. Een ouderschapsplan is aan te passen en het is dan ook verstandig om hierover op voorhand al afspraken over te maken. Spreek bijvoorbeeld af om eens per jaar samen te kijken of het ouderschapsplan verandert dient te worden.