Scheiden met schulden

Als er schulden zijn bij een echtscheiding dienen deze uiteraard ook geregeld te worden. Uiteraard dient de hypothecaire lening op de woning voldaan te worden, dit gebeurt door het huis te verkopen of doordat één van de betrokken de ander uitkoopt. Dan kunnen er natuurlijk nog overige schulden zijn die opgebouwd zijn tijdens of voor het huwelijk. Als jullie zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en schulden hebben opgebouwd, zijn jullie bij de wet hoofdelijk aansprakelijk. In de regel dienen er over alle schulden onderling afspraken gemaakt te worden. Het kan ook zijn dat degene die het meeste vermogen of die het meest verdient de schuldenlast op zich neemt. Scheiden met schulden resulteert vaak in geschillen, waardoor een mediator of echtscheidingsadvocaat onmisbaar is. Wilt u scheiden en hebben jullie schulden? Het is zaak om er in goed overleg proberen uit te komen of anders juridisch advies in te winnen bij een advocaat.

Getrouwd in gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden?

Als het huwelijk is gesloten met huwelijkse voorwaarden, dan is de verdeling van de schulden zoals opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan dienen de schulden verdeeld te worden. Dit geldt tevens voor schulden die voor het huwelijk zijn aangegaan. De rechter kan daarnaast ook toestemming geven om een andere verdeling van de schulden te accepteren.

Leg afspraken van de echtscheiding met schulden vast in het echtscheidingsconvenant

Afspraken over de schulden worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Neemt één van jullie de schulden op zich? Dan dient u dit kenbaar te maken bij de schuldeiser. Deze zal dan akkoord geven voor overname van de schuld en is uw (ex)partner of uw zelf niet meer hoofdelijk aansprakelijk.

Echtscheidingsadvocaat

Een echtscheidingsrecht advocaat heeft kennis over alles wat komt kijken bij een echtscheiding met schulden. De advocaat kan u bijvoorbeeld adviseren om een voorlopige voorziening aan te vragen, zodat u niet meer verantwoordelijk bent voor schulden die uw partner in de tussentijd nog op zich neemt. Uiteraard kunt u ook voor vragen of advies altijd contact opnemen met een echtscheidingsadvocaat.