Scheiden met kinderen

Een echtscheiding is al zwaar genoeg, maar als er kinderen bij betrokken zijn, is het nog belangrijker om er samen op een goede en positieve manier uit te komen. Het voorkomen van een vechtscheiding, waarbij de kinderen de dupe zijn, dient ten alle tijden voorkomen te worden. In het belang van het kind dient hij of zij in een vertrouwde omgeving op te groeien. Daarnaast is een goede zorg en omgangsregeling, afspraken over kostenverdeling en woonruimte dus erg belangrijk. Een echtscheiding met kinderen brengt dus een hoop zaken met zich mee die geregeld dienen te worden. Een overzicht van veel voorkomende onderwerpen op gebied van scheiden met kinderen vindt u hieronder.

Ouderschapsplan

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht als er minderjarige kinderen zijn. Afspraken die betrekking hebben op de kinderen worden in dit plan overeengekomen. Afspraken over de verzorging, kosten van de opvoeding, alimentatie, co-ouderschap, eventuele omgangsregeling en ouderlijk gezag worden in een ouderschapsplan opgenomen. Lees hier meer over het ouderschapsplan.

Co-ouderschap

Als u samen met uw (ex)partners co-ouders bent, dan verdeelt u de taken evenredig. Co-ouderschap is niet in de wet geregeld, waardoor ouders dit in samenspraak met elkaar moeten vastleggen. Afspraken over de co-ouderschap kunnen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Bij een echtscheiding wordt het ouderschapsplan vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Lees hier meer over co-ouderschap.

Kinderalimentatie

Als er bij de scheiding kinderen onder de 21 jaar zijn die niet financieel zelfstandig zijn, is er een alimentatieplicht. De opvoeding van kinderen brengt natuurlijk een hoop kosten met zich mee, waardoor de kinderalimentatie in het leven is geroepen om de kosten van de opvoeding evenredig te verdelen over de ouders. Afspraken omtrent kinderalimentatie kunnen worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. Lees hier meer over alimentatie.

Omgangsregeling

In de meeste gevallen zal bij een scheiding de kinderen bij één van de ouders blijven wonen. Het is dan ook erg belangrijk om in goed overleg met uw (ex)partner tot een omgangsregeling te komen die in het belang van het kind is. Regelmaat is hierin erg belangrijk en het kind dient te genieten van zijn opvoeding en zoveel mogelijk vertrouwd op te kunnen groeien. Een omgangsregeling kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Lees hier meer over omgangsregelingen.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag over de kinderen is één van de onderdelen bij een echtscheiding met kinderen. Voor kinderen die geboren zijn terwijl u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, geldt in principe dat beide ouders het gezamenlijk gezag hebben. Beide ouders zijn in dat geval dus verantwoordelijk voor de kinderen. Het is mogelijk om het ouderlijk gezag toe te wijzen aan één van de ouders. Lees hier meer over ouderlijk gezag.

Voorkom geschillen bij een echtscheiding met kinderen

Om escalatie te voorkomen en duidelijke en heldere afspraken te maken, kan het verstandig zijn om een echtscheidingsmediator of echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Deze specialist weet wat er moet gebeuren en is in staat om te zorgen voor een sfeer waarin zaken kunnen worden besproken.