Echtscheidingsprocedure

In een echtscheidingsprocedure zijn er een hoop zaken die geregeld dienen te worden. Hoe de procedure precies verloopt is sterk afhankelijk van de vorm van het huwelijk en welke zaken bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen of bijvoorbeeld bij een scheiding van tafel en bed. Daarnaast is de echtscheidingsprocedure natuurlijk sterk afhankelijk van de situatie, is er bijvoorbeeld onenigheid of zijn er zaken waar jullie niet uitkomen? Dit kan de procedure ernstig vertragen. Als jullie daarentegen afspraken overeengekomen zijn en op goede voet met elkaar staan, kan een echtscheidingsprocedure snel geregeld worden. Deze procedure kan dan zelfs al via een online scheiding in werking worden gesteld.

De rol van een echtscheidingsconvenant in de echtscheidingsprocedure

In samenspraak met uw echtscheidingsadvocaat zullen afspraken over de scheiding worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Als hier geen geschillen over zijn en beide partijen akkoord zijn met de inhoud, zal de advocaat een echtscheidingsverzoek indienen bij de rechtbank. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, maar is wel de beste manier om de scheiding te laten verlopen. Als jullie er samen niet uitkomen kan uw advocaat zelf de echtscheiding aanvragen zonder convenant. De rechter zal dan uitspraak doen over de inhoud van de scheiding.

Geschillen bij echtscheidingsprocedures

Dat er regelmatig problemen ontstaan in echtscheidingsprocedures is niet verwonderlijk. Geschillen omtrent de verdeling van het vermogen en omgang- en zorgregelingen met de kinderen komen helaas te vaak voor. Het is daarom belangrijk dat bij een geschil verdere escalatie wordt voorkomen. U kunt in dat geval samen een advocaat of mediator benaderen om te bemiddelen. Het is uiteraard mogelijk om ook zelf een advocaat in te schakelen om u te laten vertegenwoordigen. Uw (ex)partner zal in dat geval zich zeer waarschijnlijk ook laten vertegenwoordigen door een advocaat. Waardoor de echtscheidingsrecht advocaten in samenspraak de echtscheidingsprocedure in zo goed mogelijke banen te leiden. Dit brengt logischerwijs natuurlijk wel extra kosten met zich mee. Het is dan ook aangeraden (zeker als er kinderen in het spel zijn) om de echtscheidingsprocedure in goed overleg te doorlopen.