Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed wordt het huwelijk niet ontbonden, u blijft dus gewoon getrouwd. Het gemeenschap van goederen zal bij deze scheiding wel worden beëindigd. In principe houdt een scheiding van tafel en bed in dat u afspraken moet maken over verdeling van het vermogen en goederen. Ook zaken zoals pensioen, alimentatie, uitkering en erfenis komen hierbij aan bod. De redenen voor zo een soort scheiding kan te maken hebben met restschuld die op een woning rust, u het vermogen wilt scheiden of om religieuze redenen. Zodra u bent gescheiden van tafel en bed heeft u dus zelf verantwoordelijkheid over eventuele schulden en het eigen vermogen.

Hoe verloopt de procedure van een scheiding van tafel en bed?

Om de procedure te starten van een scheiding van tafel en bed dient u dezelfde stappen te nemen als een reguliere echtscheidingsprocedure. Als er dus minderjarige kinderen in het spel zijn, is het verplicht om het ouderschapsplan op te nemen in het echtscheidingsconvenant. Een advocaat dient de echtscheiding aan te vragen bij de rechtbank. De rechter zal vervolgens uitspraak doen over de zaak. Belangrijk detail is dat deze uitspraak niet wordt ingeschreven in het burgerlijk register, maar alleen in het huwelijksgoederenregister.

Let op er zijn ook nadelen aan een scheiding van tafel en bed. Zo is het niet mogelijk om binnen een termijn van 3 jaar  te hertrouwen. Voordeel is natuurlijk dat jullie er in deze 3 jaar misschien wel weer nader tot elkaar kunnen komen.

Echtscheidingsadvocaat of mediator gewenst?

Er komen natuurlijk een hoop zaken kijken bij een scheiding van tafel en bed. Om de scheiding van tafel en bed aan te vragen bij de rechtbank is sowieso een echtscheidingsadvocaat nodig. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook geschillen ontstaan bij het overeenkomen van zaken die geregeld dienen te worden. Het kan bij problemen of om de zaak te de escaleren verstandig zijn om een echtscheidingsmediator of echtscheidingsrecht advocaat in te schakelen. U weet dan in ieder geval dat de zaken dan goed geregeld worden. Nadeel is natuurlijk dat u dan wel extra kosten maakt.