Omgangsregeling

Als er minderjarige kinderen in het spel zijn bij een scheiding, dienen afspraken worden gemaakt tussen u en uw (ex)partner over de zorgregeling. In de regel blijft het kind na de scheiding bij één van de ouders wonen. In dat geval dient er een omgangsregeling te worden overeengekomen tussen de ouders en de kinderen. Bij een echtscheiding komt natuurlijk een hoop kijken en de kinderen zijn hier vaak de dupe van. Het is dan ook erg belangrijk om in goed overleg met uw (ex)partner tot een regeling te komen die in het belang van het kind is. Regelmaat is hierin erg belangrijk en het kind dient te genieten van zijn opvoeding en zoveel mogelijk vertrouwd op te kunnen groeien. Hierdoor wordt er vaak gekozen dat het kind bij één van de ouders blijft en in het beste geval niet hoeft te verhuizen. Helaas kunnen er geschillen ontstaan met betrekking tot de omgangsregeling. Het is daarom cruciaal dat u vooraf duidelijke afspraken en beide ouders zich hier ook aanhouden met het belang van de kinderen voorop.

Hoe kan een omgangsregeling vorm krijgen?

Een duidelijke omgangsregeling dient door beide ouders overeengekomen te worden. Hierin is het belangrijk dat het kind zo stabiel en vertrouwd mogelijk opgroeit. Als ouders kunnen jullie dit in samenspraak met de kinderen vorm geven, zo is onderstaande omgangsregeling gebruikelijk:

  • Elk weekend of weekend per twee weken
  • In vakantieperiodes de helft
  • Een x aantal weken in de zomervakantie

Uiteraard kunt u in de omgangsregeling ook een alternatief overeenkomen. Denk aan bepaalde vaste dagen of bepaalde delen van de week. Bij een scheiding met kinderen dient de omgangsregeling te worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Omgangsregeling bij kinderen ouder of jonger 12 jaar

Kinderen die ouder dan 12 jaar zijn, zullen door de rechter worden gevraagd naar hun mening. Hiervoor hoeft het kind niet naar de rechter, maar kan dit in de meeste gevallen schriftelijk worden afgedaan. Uiteraard is het kind niet verplicht om deze mening te geven. In goed overleg tussen de ouders en het kind kan besloten worden om het kind te vragen naar zijn of haar mening. Bij kinderen jonger dan 12 jaar ligt dit anders en dienen de ouder afspraken over de omgangsregeling te maken. Deze afspraken met betrekking tot de omgangsregeling worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Advocaat of mediator nodig?

Zeer belangrijk is dat er geen strijd gevoerd wordt over de rug van de kinderen. In het belang van het kind is het een must dat beide ouders in goed overleg een omgangsregeling en zorgregeling overeenkomen. Het kan natuurlijk voorkomen dat er een geschil ontstaat met betrekking tot deze zaken. Echtscheidingsmediation of het inschakelen van een advocaat kan zorgen voor rust en alsnog een goede manier om er samen uit te komen. Ook als u een omgangsregeling wilt aanpassen dient dit in goed overleg te gebeuren. Komt u er samen niet uit? Laat het probleem niet te groot worden en schakel tijdig een echtscheidingsadvocaat of mediator in met kennis over omgangsregelingen.