Ouderlijk gezag

Als er minderjarige kinderen betrokken zijn bij een echtscheiding, is één van de zaken die geregeld dienen te worden het ouderlijk gezag over de kinderen. Naast een echtscheiding met kinderen speelt dit vraagstuk zich ook of bij een geregistreerd partnerschap waar de man het kind erkend heeft. Voor kinderen die geboren zijn terwijl u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, geldt in principe dat beide ouders het gezamenlijk gezag hebben. Beide ouders zijn in dat geval dus verantwoordelijk voor de kinderen.

Ouderlijk gezag toewijzen aan één van de ouders

Wilt u het ouderlijk gezag toewijzen aan één van de ouders? Via de rechter kunt u een procedure starten om het gezag toe te wijzen aan één van de ouders. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar dienen door de rechter te worden gevraagd naar hun mening over het ouderlijk gezag. Het zogenaamde kind gesprek houdt in dat de rechter zal vragen aan het kind wat zijn of haar mening is betreffende het ouderlijk gezag vraagstuk.

Verschillende termen binnen het ouderlijk gezag

Bij zorg, gezag en omgangsregelingen komen veel gerelateerde termen kijken die gebruikt worden. Deze kunnen in elkaar overlopen en hebben uiteraard invloed op het ouderlijk gezag van de kinderen. Hierin zijn 3 veelvoorkomende termen, co-ouderschap, gelijkwaardige ouderschap en gezag. Co-ouderschap is simpel gezegd het delen van het gezag over de kinderen met uw (ex)partner. Bij co-ouderschap worden er afspraken gemaakt betreffende woon regeling, afspraken over de kosten, zorgregeling en omgangsregeling. Een gelijkwaardig ouderschap zegt het eigenlijk al. Beide ouders hebben dezelfde rechten en plichten. De toewijzing van het gezag over de kinderen heeft betrekking op de wettelijke vertegenwoordiging van de kinderen. Welke ouder beheert het vermogen en heeft zeggenschap over de kinderen. Ook erkenning van de kinderen valt ook onder de veelvoorkomende termen.

Ouderlijk gezag advocaat

Heeft u een geschil met betrekking tot het ouderlijk gezag of wilt u juridisch advies inwinnen? Vaak hebben echtscheidingsadvocaten kennis over ouderlijk gezag vraagstukken, daarnaast kunt u natuurlijk op zoek gaan naar een echtscheidingsmediator of advocaat die zich heeft gespecialiseerd in ouderlijk gezag zaken.