Boedelscheiding

Als jullie besluiten om te gaan scheiden, dienen de bezittingen verdeeld te worden tussen u en uw (ex)partner. In de praktijk ontstaan er bij de verdeling hiervan vaak geschillen. Het betreft namelijk niet alleen bijvoorbeeld de bank of een stoel, maar ook het vermogen, schulden, verzekeringen, pensioen en natuurlijk het huis wat jullie bezitten. De datum van het verzoekschrift tot de echtscheiding die door de advocaat wordt ingediend, is tevens de zogenoemde peildatum. De goederen en waarde van de gezamenlijke boedel wordt vastgelegd op deze datum. Alles wat er na de peildatum gebeurd qua financiën of gekochte goederen blijft bij de persoon die het betreft. De (ex)partner maakt hier dus geen aanspraak meer op na de peildatum.

Hoe regel je een boedelscheiding?

Er zijn eigenlijk 4 stappen om een boedelscheiding te regelen. Het is bij een boedelscheiding aangeraden dat jullie zonder escalatie en in goed overleg een overzicht maken van de bezittingen.

  1. Allereerst dient de omvang van de bezittingen vastgesteld te worden. Stel hiervan een lijst op.
  2. Bespreek daarna de waarde van elke bezitting apart.
  3. Wie krijgt wat?
  4. Maak vervolgens een overzicht als alle zaken zijn verdeeld. Zo kan er gekeken worden of één van de personen niet is achtergesteld.

Daarnaast dienen er ook over de gezamenlijke bankrekening, pensioen en verzekeringen afspraken te worden gemaakt. Dit kan natuurlijk lastige materie betreffen.Heeft u hierbij hulp nodig of ontstaat er al snel onenigheid? Schakel een echtscheidingsadvocaat in of een mediator die u beide adviseert of bijstaat bij het opstellen van de bezittingen en de verdeling hiervan.

Boedelscheiding advocaat of mediator inschakelen?

Het inschakelen van een boedelscheiding advocaat of mediator kan een hoop tijd, gezeur en problemen voorkomen. Komt u er in goed overleg niet uit of valt er niet te communiceren met uw (ex)partner? Het niet verder laten escaleren van de boedelscheiding is dan erg belangrijk. Schroom niet om een advocaat of mediator met kennis en ervaring over boedelscheidingen in te schakelen voor een doelgerichte oplossing.