Pensioen bij scheiding

Er komen natuurlijk bij een echtscheiding een hoop zaken op jullie af. U dient samen met uw (ex)partner in deze vaak moeilijke periode een oplossing vinden om het huwelijk zo goed mogelijk af te sluiten. Afspraken over het pensioen zijn hiervan ook een onderdeel en ook al klinkt dit als iets in de verre toekomst, is het toch zeer verstandig om hier goed over na te denken. Pensioen bij een echtscheiding zijn onder te verdelen in twee soorten, het nabestaandenpensioen (ook wel partnerpensioen genoemd) en het ouderdomspensioen. Uw AOW is geen onderdeel van de afspraken, dit blijft dus gewoon van u.

Nabestaandenpensioen en het ouderdomspensioen

In de Wet verevening pensioenrechten is het recht op een deel van het pensioen van je (ex)partner geregeld. Deze wet geldt ook als u al gescheiden bent van uw (ex)partner. Mits er andere afspraken zijn gemaakt, heeft u recht op 50% van het pensioen dat uw (ex)partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk. Als uw (ex)partner overlijdt nadat u gescheiden bent, heeft u recht op een bijzonder nabestaandenpensioen. Doordat dit vaak complexe materie is, is het verstandig om u te laten adviseren door een echtscheidingsrecht advocaat.

Het pensioen reden tot geschil?

In sommige gevallen kan het oneerlijk zijn dat uw (ex)partner recht heeft op uw pensioen. Het is dan ook erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken. De verdeling van het pensioen is vaak een onderdeel van een groot aantal zaken die onderling geregeld dienen te worden. Schakel dan ook een mediator of echtscheidingsadvocaat in om de afspraken over onder andere het pensioen in om geschillen te voorkomen.