Echtscheidingsbeschikking

Een echtscheidingsbeschikking is de toestemming van de rechter om het huwelijk te ontbinden. De rechter neemt het echtscheidingsverzoek door en zal beoordelen of de gemaakte afspraken akkoord bevonden worden. Zodra de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, zal de advocaat de echtscheidingsbeschikking hiervan indienen bij de gemeente. De echtscheidingsadvocaat zal vragen aan de gemeente waar het huwelijk is gesloten om deze in te laten schrijven in het register van de burgerlijke stand. Het huwelijk is officieel ontbonden om het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Het is hierbij belangrijk dat de advocaat, binnen een termijn van 6 maanden na uitspraak van de rechter, dit indient bij de gemeente. Anders is de echtscheiding verlopen en dus niet meer rechtsgeldig. Vraag daarom altijd om bevestiging van uw advocaat of neem contact op met de betreffende gemeente. De gemeente zal op de huwelijksakte noteren dat het huwelijk is ontbonden.

Echtscheidingsbeschikking opvragen

Het opvragen van de echtscheidingsbeschikking doet u via de eerder genoemde gemeente. Een afschrift hiervan is op te vragen en is dus een bewijs dat de echtscheiding officieel is.