Scheiding aanvragen

Een echtscheiding aanvragen gebeurt via een verzoekschrift die ingediend wordt bij de rechtbank door een advocaat. Bij een echtscheiding komt natuurlijk een hoop kijken en dienen er een hoop zaken onderling geregeld te worden. Het aanvragen van een scheiding gebeurt in het beste geval in goed overleg tussen u en uw (ex)partner. Daarnaast is het ook mogelijk om eenzijdig een echtscheiding aan te vragen, dit kan de enige manier zijn om de scheiding aan te vragen als bijvoorbeeld uw partner niet mee werkt. Het is zaak om u bij een echtscheiding te laten adviseren door een advocaat om zo een helder beeld te krijgen. Eventueel kunt u samen met uw (ex)partner een mediator benaderen om het echtscheidingstraject in goede banen te leiden. De voorkeur heeft het natuurlijk om samen op een goede manier de scheiding te regelen en af te sluiten. Helaas komen er bij het aanvragen van een scheiding vaak geschillen voor, waardoor een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat of echtscheidingsmediation onmisbaar is.

Eenzijdig een echtscheiding aanvragen

Bent u het niet met elkaar eens of wilt u zelf de scheiding aanvragen? Dan is het zaak om u te laten vertegenwoordigen door een echtscheidingsadvocaat. Deze zal het verzoekschrift van de eenzijdige echtscheiding indienen bij de rechtbank. Uw partner krijgt binnen 14 dagen een kopie van het verzoekschrift en kan eventueel bezwaar maken tegen de aangevraagde scheiding.

Nevenvoorzieningen in het verzoekschrift

Afspraken over bijvoorbeeld omgangsregelingen met kinderen, afspraken over de hypotheek en woonruimte afspraken, worden gezien als nevenvoorziening en kunnen worden opgenomen in het verzoekschrift. De rechter zal hierover dan een beslissing nemen. Bij bezwaar van u of uw (ex) partner kan er een aparte zitting volgen. In deze aparte zitting zal de rechter alle zaken afwegen en een beslissing nemen over de betreffende zaken.

Online scheiding regelen

Als u er samen in hoofdlijnen al uit bent, is het ook mogelijk om een scheiding online aan te vragen. De voordelen van een online scheiding zijn: lage kosten, binnen enkele weken is de scheiding definitief, jullie regelen alles zelf en er is zelfs een mogelijkheid om een ouderschapsplan  op te maken. Bij complexe scheidingen is het regelen van een online scheiding niet mogelijk.

Wanneer is een scheiding definitief?

Als de rechter de echtscheiding definitief heeft gemaakt en deze is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand, is de scheiding definitief. Dit traject geldt ook bij scheiding van tafel en bed. De advocaat begeleidt dit traject en zal u hierover informeren.