Problemen bij scheiden

Bij een echtscheiding kunnen er al snel problemen ontstaan. Emoties vieren hoogtij, waardoor een realistische oplossing in goed overleg vaak niet mogelijk is. Toch is het zaak om de problemen bij scheiden zoveel mogelijk te voorkomen. Geschillen omtrent scheiden zijn voor beide partijen niet leuk en daarnaast zorgen problemen voor een hoop negatieve gevoelens.

Redenen voor geschillen

De redenen voor geschillen in een echtscheidingsprocedure zijn legio. Zo zijn geldzaken, zorg- en omgangsregelingen voor de kinderen, de verdeling van de boedel en geschillen over wie het huis aanhoudt reden voor problemen. Vaak wordt hierbij elkaar niks gegund en wil de één niet toegegeven aan de ander. Dit is natuurlijk voor beide partijen erg nadelig, zo zal de echtscheidingsprocedure een stuk langer duren en vaak dient er dan ook een advocaat ingeschakeld te worden, waardoor al snel de kosten zich opstapelen.

Voorkom problemen bij een echtscheiding

Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker bij problemen bij scheiden. Probeer dan ook altijd open te staan voor elkaars wensen en probeer er samen op een positieve manier uit te komen. Hierbij kunt u eventueel ook aan echtscheidingsmediation doen. De mediator zal proberen om in goed overleg afspraken te maken om de echtscheiding in goede banen te leiden. Ook het inschakelen van een gezamenlijke echtscheidingsrecht advocaat kan zorgen voor rust en het voorkomen van problemen die bij een echtscheiding komen kijken.

Vechtscheiding

Problemen bij scheiden leiden vaak tot een zogenaamde vechtscheiding. Als u te maken krijgt met een vechtscheiding is dit natuurlijk zeer vervelend en is het zeer verstandig om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat om verdere escalatie te voorkomen. Uw advocaat zal in overleg gaan met de advocaat van uw partner om zo tot een oplossing te komen. Een vechtscheiding duurt veel langer dan een reguliere echtscheiding, dit heeft natuurlijk te maken dat jullie op de meeste punten niet samen uit komen en er dus een hoop over en weer gecommuniceerd moet worden.

Heeft u problemen bij scheiden?

Ziet u geen andere manier om de problemen tussen u en uw partner op te lossen en op een positieve manier te scheiding te laten verlopen? Dan kan een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat met ervaring over veel voorkomende problemen bij een echtscheiding u adviseren over de beste manier om tot een oplossing te komen.