Als u de echtscheiding wilt doorzetten en uw partner is hier niet mee akkoord, is het mogelijk om een eenzijdige echtscheiding aan te vragen. Uw advocaat dient dit eenzijdige verzoekschrift in bij de rechtbank. De tegenpartij zal hiervan op de hoogte worden gesteld en dient binnen 6 weken na ontvangst bezwaar te maken.