Advocaat Echtscheiding Leeuwarden

Als u te maken krijgt met een echtscheiding in Leeuwarden, zijn er een hoop zaken die geregeld moet worden. Zoals u kunt voorstellen hebben deze zaken allemaal een belangrijke impact op het verloop van uw en uw (ex)partners toekomst. Wie neemt de zorg van de kinderen op zich, hoe zal het vermogen verdeeld worden, dienen er alimentatie afspraken worden gemaakt en wie blijft in het huis wonen? Deze vragen komen al snel naar boven bij een echtscheiding. Helaas kunnen er natuurlijk ook problemen ontstaan bij een echtscheiding. Één van de partijen is het bijvoorbeeld oneens met de scheiding of is het oneens met hoe de zaken worden verdeeld. Het is hierbij erg belangrijk dat jullie on speaking terms blijven en een vechtscheiding proberen te voorkomen. Dit is in jullie beider belang en zeker als er kinderen in het spel zijn. Schakel dan ook een mediator of echtscheidingsrecht advocaat in Leeuwarden in om de scheiding op de meest goede manier te laten verlopen.

Scheiding aanvragen in Leeuwarden

Door middel van een verzoekschrift, die door uw advocaat wordt ingediend bij de rechtbank, kan een echtscheiding worden aangevraagd. In dit verzoekschrift kunnen ook nevenvoorzieningen worden aangegeven. Denk aan omgangsregelingen met de kinderen, hypotheekafspraken en vermogensverdeling. Als jullie in goed overleg de scheiding regelen, kan het verzoekschrift door een advocaat ingediend worden. Deze echtscheidingsadvocaat in Leeuwarden vertegenwoordigt jullie in dat geval dus beide. Helaas is dus niet altijd het geval en komt het vaak voor dat allebei de partijen een advocaat hebben. Dit geldt ook bij het aanvragen van een eenzijdige echtscheiding. Een eenzijdige echtscheiding in Leeuwarden wordt aangevraagd als jullie er niet uitkomen of als één van de betrokken zelf de scheiding wilt aanvragen. De tegenpartij (uw ex partner) zal in dat geval binnen 14 dagen een kopie van het verzoekschrift ontvangen en kan eventueel bezwaar maken tegen de scheiding.

Veel voorkomende zaken die geregeld dienen te worden in echtscheidingsrecht in Leeuwarden

Zoals u kunt voorstellen komt er bij een echtscheiding ongelofelijk veel kijken. Zeker als er kinderen in het spel zijn, een eigen onderneming is of als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, is er veel te regelen. Een deskundige echtscheidingsrecht advocaat in Leeuwarden is onmisbaar. Om u een idee te geven wat er allemaal kan komen kijken bij een echtscheiding, vindt u aan de rechterzijde een overzicht van een aantal belangrijke onderwerpen binnen het echtscheidingsrecht in Leeuwarden.

Echtscheidingsadvocaat Leeuwarden of mediator nodig?

Het is bij een echtscheiding natuurlijk belangrijk dat jullie op goede voet uit elkaar gaan en escalatie proberen te voorkomen. Als jullie in goed overleg het huwelijk willen ontbinden, hoeft een advocaat pas veel later in het traject worden ingeschakeld. Dit scheelt een hoop kosten. Toch komt het vaak voor dat er geschillen ontstaan, waardoor er al vroeg in het proces al een advocaat dient te worden ingeschakeld. Dit zorgt logischerwijs voor hogere kosten. Het inschakelen van mediation of een echtscheidingsadvocaat in Leeuwarden kan zeer belangrijk zijn om goede en duidelijke afspraken met jullie beide te maken en zo escalatie te voorkomen. Hij of zij zal een overzicht maken van welke zaken geregeld dienen te worden en jullie adviseren hoe het best te echtscheiding in Leeuwarden te regelen. Als jullie beide een eigen echtscheidingsadvocaat hebben, wordt het proces door beide advocaten begeleidt. Uw advocaat zal in dat geval een aantal voor u belangrijke zaken proberen te regelen met de advocaat van uw (ex)partner.

Feit is dat alleen een advocaat het echtscheidingsconvenant kan indienen bij de rechtbank. U heeft dus altijd een advocaat nodig. Wel is het mogelijk als het een vrije simpele scheiding betreft om dit online te regelen, waardoor u een stuk minder kosten heeft.